Tezmaksan Akademiden Ostim Teknik Üniversitesi Öğrencilerine Talaşli İmalat Ve CNC Teknolojileri Eğitimi

Türkiye’nin sanayi içerisinde kurulan ilk üniversitesi olan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tezmaksan Akademi’nin “İşyeri Eğitimi” dersi marka ders olarak verilecek

Güçlü firmaların personellerine hizmet içi verdikleri ve kendi altyapıları ile ihtiyaçları doğrultusunda oluşturdukları bu eğitimleri öğrencilerin sektörün yapısını görmeleri, havasını tatmaları için incelediklerini ve kendileriyle ilintili olan kısımlarını aldıklarını vurgulayan OSTİM Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Turan Şişman, iki kurum arasındaki iş birliğinin nasıl geliştiğini ve son halini aldığını şu şekilde anlattı:

“OSTİM Teknik Üniversitesi ve Tezmaksan arasında yapılan protokol dolayısıyla iki kurum arasında gerçekleşen temas, Tezmaksan Akademi’nin eğitim faaliyetlerini OSTİM Teknik Üniversitesi’nde kurulan laboratuvarda gerçekleştirmesi ile devam etti. Sonrasında ilişkilerin gelişmesi ile beraber OSTİM Teknik Üniversitesi müfredatında yer alan İşyeri Eğitimi dersinin marka ders olarak Tezmaksan ile yürütülmesi kararı alındı.

Peki, bu iş birliği ile ne hedefleniyor? Bu iş birliği ile öğrencilerin endüstrinin önemli kurumlarından birini tanırken ilgili sektörü de tanıması, öğrencilerin talaşlı imalat sektörünün beklentilerini anlaması ve sektörün insan kaynağı ihtiyacına yönelik teknik elemanların altyapılarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sektörün nitelikli personel ihtiyacına çözüm getirecek bu iş birliğinde Tezmaksan Akademi nasıl bir rol üstlenecek? Bu iş birliğinde Tezmaksan Akademi, İşyeri Eğitimi adlı ders kapsamında hem kendi çalışanları hem de sektörel partnerlerinin eğitmenleri ve çalışanları ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencilerine genel olarak talaşlı imalat, özel olarak CNC teknolojileri konusunda güncel eğitimler verecek.

Öğrencilere hangi ders ve eğitimler verilecek? Bu iş birliği ile öğrenciler, talaşlı imalatın pratik ve teorik uygulamaları ile beraber CNC teknolojilerinin temelleri ve uygulama alanları hakkında teorik ve pratik bilgilerin verildiği eğitimler alacak. Derslerde öğrencilere teorik altyapı anlatılırken aynı zamanda Tezmaksan Akademi tarafından OSTİM Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan CNC laboratuvarında uygulamalı eğitim de verilecek.

Hangi bölüm öğrencileri bu ders ve eğitimlerden faydalanabilecek? Bu ders ve eğitimler OSTİM Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören tüm öğrencilere açık olup MYO Makine, Mekatronik, Silah Sanayi Teknikerliği programı öğrencileri için daha uygun sayılabilecek bir içeriğe sahiptir.

Ders ve eğitimleri gören öğrencilere Tezmaksan’da staj veya mezuniyet sonrası iş fırsatı sunulacak mı? Tezmaksan’ın personel seçim kriterlerine göre belirlediği öğrencilerin Tezmaksan’da görev alması OSTİM Teknik Üniversitesi’nin önem verdiği bir konudur.”

“Çağımız, bilginin beceriye dönüştürüldüğü bir çağ. Buradaki kritik nokta; bilginin katma değerli hale dönüştürülmesidir. Gençlerimizin yeteneklerini ön plana çıkartacakları, becerilerini keşfedip geliştirecekleri alanlarda ve bu doğrultuda eğitim veren üniversitelerde ve firmalardan bizzat eğitim almaları gerekiyor. Bilginin somut olarak ürüne, hizmete dönüşme sürecine biz mesleki eğitim süreci diyoruz. Bu çağın buna ihtiyacı var.”

Tezmaksan Akademiden Ostim Teknik Üniversitesi Öğrencilerine Talaşli İmalat Ve CNC Teknolojileri Eğitimi

Eğitimlerimizden haberdar olmak için abone olun! Abone Ol